بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

UMBRELLA

تاپیک جامع Drift ( آموزش ، پرسش و پاسخ)

1 ارسال در این موضوع قرار دارد

1383390769.jpg1383390769.jpg"><a href=http://www.i3s.ir/up/1383390769.jpg' alt='URL>'>به نام خدا

دریفت از زمان اختراع اتوموبیل وجود داشته. اگر چه شاید اولین کسی که این کارو انجام داده قصد انجامشو نداشته دریفت در اصل همان پیش فرمانی اتوموبیل پیش از چرخاندن فرمان میچرخد .

فرض کنید اتوموبیل شما تمیل به پیش فرمانی داره یعنی عقب اتوموبیل بیش از حد چرخاندن فرمان به سمت خارج از پیچ سر میخوره. این موضوع باعث میشه بتوانید از یک مسیر تنگتر در پیچ حرکت کنید شما این کارو در حالی که به حرکت در پیچ ادامه میدهید انجام داده و اتوموبیل به دور خود خواهد چرخید برای اصلاح پیش فرمانی باید فرمان اتوموبیل را در جهت عکس سر خوردن اتوموبیل گرفته بعد فرمان را به ارامی در جهت مخالف حالت قبلی گرفت


دراين قسمت شما طریقه و موقع دنده عوض كردن در دريف رو ياد ميگيريد .


Heel Toe Shifting

heel به معناي پاشنه پا و Toe به معناي انگشتان پا و shifting هم به معناي عوض كردن است

اونطور كه از اسم اين تكنيك پيداست در اينجا شما بايد از نوك و پاشنه پا استفاده كنيد.

استفاده از اين تكنيك به راننده اين اجازه رو ميده كه در موقع عوض كردن سريع دنده درهمان ان از ترمز هم استفاده كنه . چنانكه اين تكنيك سرعت موتور گيربكس و طاير ها رو باهم متعادل نگه ميداره پس دراين تكنيك تكانهاي سريع ناشي از افت RPM و سرعت ماشين وجود نداره و معكوس كشيدن به راحتي و نرمي صورت ميگيره . اين تكنيك به راننده اجازه ميده كه در موقع معكوس راننده RPM رو براي معكوس تنظيم كنه و درهمان حال از ترمز هم براي انتقال نيرو از عقب به جلو و سبك كردن عقب ماشين استفاده كنه .

روش عمل كرد در اين تكنيك

قبل از رسيدن به پيچ ترمز بگيريد ( به اين ترمز ترمز نخستين يا اوليه ميگويند) تا وزن ماشين رو به جلو انتقال دهيد


كلاچ بگيريد و از Heel Toe و معكوس استفاده كنيد يعني بانوك انگشتان پا ترمز رو نيمه نگه داريد و با پاشنه پا RPM رو براي معكوس اماده كنيد


معكوس كه انجام شد فرمون رو به سمت كورنر بيرون بچرخونيد و به سمت پيچ برگردونيد شما ماشين رو وادار به عمل oversteer كرده ايد

بعد از انجام گرفتن oversteer فرمون به سمت پيچ بچرخونيد و پاتون رو از روي ترمز ور داريد و به اندازه لازم گاز بدهيد


عمل دريف انجام ميشه و شما ميتواني با كنترل كردن فرمون پيچ رو به صورت دريفت طي كنيداز اين تكنيك ميشه نرسيده به پيچ يا وسط پيچ استفاده كرد با ضربه رو كلاچ و ول كردن اون تكان ناگهاني به ماشين داده تا چسبندگي ماشين رو به زمين از دست بدهيد


1. باسرعت خيلي زياد وار پيچ شويد اگه شما با اين تكنيك آشنايي نداريد با اين سرعت اول understeer رو تجربه كنيد


2.فرمون رو به سمت پيچ بچرخونيد و گاز رو ول نكنيد


3.وقتي شما با اين سرعت فرمون رو چرخونديد ماشين شا بايد وارد understeer شود وقتي اين حالت انجام شد يا قرارشد انجام بشه كلاچ بگيريد ولي گاز رو ول نكنيد .


4.وقتي شما كلاچ رو گرفتيد و گاز داديد RPM ميره بالا و و با ول كردن ناگهاني كلاچ ميتونيد خيلي راحت چسبندگي عقب ماشين رو خراب كنيد و عمل دريفت رو آغاز كنيد


5.شما الان در يك oversteered شديد هستيد از ترمز استفاده نكنيد چون كنترل ماشينتون رو به هم ميزنه در ضمن تمام وزن ماشين روي چرخهاي جلو قرار داره و ميتوانيد با گاز و فرمون اون رو در پيج كنترل كنيد و به دريفت ادامه دهيد


6.وقتي جاده صاف شد گاز رو به آرومي ول كنيد و هر وقت چرخهاي جلو خط جاده صاف رو لمس كردند فرمون رو با جاده صاف مستقيم كنيد
Dirt Drop Drift


اين تكنيك با استفاده از كثيفي يا اجسام خارجي مثل باقالي هاي دور پيست دريفت صورت ميگيرد به اين صورت كه بعد از انداختن چرخهاي عقب در بيرون اسفالت زاويه دوران را بيشتر و تراكشن ماشين رو بهم ميزنيد ماشين رو براي دريفت در پيچ آماده ميكنيد در صورتي كه قدرت ماشين هم از دست نميدهيد در ضمن اين تكنيك براي ماشينهاي كم قدرت خيلي كاربرد و استفاده دارد


1. باسرعت متوسط و نرمال وارد پيچ شويد


2.فرمون رو به سمت پيچ بچرخونيد و گاز بديد سعي كنيد يكم عقب ماشين رو از جاده خارج كنيد اگه پيچ به سمت راس است سمت چپ ماشين رو از جاده خارج كنيد و برعكس


3.وقتي طايرهاي ماشين شما از جاده خارج شدند با دادن گاز تراكش ماشين رو بهم بزنيد و آماده دريفت شويد


4.وقتي كه احساس كرديد عقب ماشين رفت يا قراره بره فرمون رو با جاده مستقيم كنيد و با دريفت پيچ رو كامل كنيد وزن ماشين روي چرخهاي جلو قرار داره پس از ترمز گرفتن خودداري كنيد چون در اين موقع ترمر كنترل ماشين رو بهم ميزنه


5.وقتي كه جاده صاف شد گاز رو به آرومي ول كنيد و وقتي چرخهاي جلو خط جاده صاف رو لمس كردند فرمون رو با جاده صاف كنيد
Feint Drift


اين تكنيك با استفاده از جنبش ماشن و قرينه كردن اون نسبت به خروجي پيچ و برگردوندن اود در بدنه پيچ صورت ميگيره

اين يك تكنيك سنگين در رالي استفاده ميشه كه با اون گرايش ماشين رو در گوشه پيچ عوض ميكنند


..................


1.وقتي كه به پيچ نزديك ميشويد فرمون ماشين رو به سمت قرينه پيچي كه ميخواهيد واردش شويد بچرخونيد . فاصله اي كه شما ميخواهيد وارد پيچ شويد و و عمل قرينه كردن ماشين و برگردوندن اون درگوشه پيچ به سرعت ماشين نسبت دارد و هرچه سرعت بيشتر باشد فاصله بايد زيادتر باشد .وقتي كه شما عمل قرينه كردن ماشين رو با پيچ انجام ميدهيد سنگيني ماشين رو روي كمكهاي اونطورف ماشين انداخته ايد يعني اگر فرمون رو به سمت چپ چرخونديد وزن ماشين رو كمكهاي راست و برعكس در اين حالت شما فنرهاي يكطرف ماشين رو فشرده كرده ايد


2. برگردوندن ماشين به طرف پيچ ماشين رو به اصطلاح bounce يا جست ميگويند

در اين قسمت شما بايد اين عمل رو خيلي دقيق و به آرامي انجام دهيد انجام دادن سريع اين عمل ماشين رو وارد understeer ميكنه


3.وقتي كه ماشين رو جهش داديد به سمت پيچ گاز رو بچسبيد و اين عمل باعث ميشه كه عمل دريف اغاز بشه در اين قسمت براي ماشينهاي fwd ميتوان از تكنيك E-Brack براي وارد كردن ماشين به oversteer استفاده كرد


4.وقتي كه احساس كرديد عقب ماشين داره ميره فرمون رو با جاده مستقيم كنيد و با دريفت پيچ رو كامل كنيد وزن ماشين روي چرخهاي جلو قرار داره پس از ترمز گرفتن خودداري كنيد چون در اين موقع ترمز ماشين رو از كنترل خارج ميكنه


5.وقتي كه جاده صاف شد گاز رو به آرومي ول كنيد و وقتي چرخهاي جلو خط جاده صاف رو لمس كردند فرمون رو با جاده صاف كنيد1383341719.jpg1383341719.jpg"><a href=http://www.i3s.ir/up/1383341719.jpg' alt='URL>'>


منبع : tt


-- جمعه 10 آبان 1392, 1:42 pm --


دريفت در ديفرانسيل جلو ها


دريفت كردن با اتومبيلهاي ديفرانسيل جلو داراي تفاوتهايي در انجام و مراحل اين حركت در

اتومبيلهاي ديفرانسيل عقب است چون در ايران اتومبيلهاي توليدي ديفرانسيل جلو هستند

نوشتن مطلبي در مورد طريقه انجام اين حركت خالي از لطف نيست .


دريفت در واقع يعني ليز خوردن و در اصطلاحات اتومبيل راني به سر خوردن خودرو در يك جهت

بر روي هر چهار چرخ اتلاق ميشود .

1 - شروع دريفت از ليز خوردن عقب ماشين آغاز ميشود در خودروهاي ديفرانسيل عقب ليز

دادن عقب ماشين با گاز صورت ميگيرد اما در ديفرانسيل جلو ها اين عمل يا بايد ناشي از

سرعت زياد در سر پيچ و نيروي گريز از مركز باشد يا با كمك ترمز دستي كه به سرخوردن عقب

ماشين كمك ميكند .


2 - وقتي اتومبيل شما با سرعت در حركت است و به سر پيج ميرسيد و بنا به شرايط نياز

به دريفت كردن داريد بايد زودتر از پيچ فرمان را به صورت ناگهاني برگردانيد و پس از

آن با استفاده از ترمز دستي ماشين را وادار به oversteer يا سر خوردن عقب آن كنيد


3 - در اين زمان كه ماشين شما حول محور جلوي آن در حال چرخيدن است شما موفق

شده ايد تا دو چرخ را در جهت دلخواه ليز دهيد و حالا نوبت به چرخهاي جلوست ... اگر فرمان

را در همان حال كه چرخانده ايد نگه داريد عقب ماشين 90 درجه و سپس 180 درجه و يا

حتي بيشتر حول چرخهاي جلو ميگردد اما اگر زماني كه ماشين 90 درجه چرخيد شما

با برگرداندن فرمان در جهتي كه ماشين ليز ميخورد تعادل چرخهاي جلوي آن را نيز بهم بزنيد

در واقع اينرسي حركتي ماشين باعث ميشود تا ماشين به پهلو بر روي هر چهار چرخ ليز

بخورد در اين حالت شما كاملا موازي با مسير حركت بعد از پيچ وارد آن ميشويد وپس از موازي

شدن با گاردريل مسير بعد از پيچ ميتوانيد ابتدا فرمان را برگردانده و دستي را خوابانده و پدال

گاز را فشار دهيد .


ترمز كردن در اين حالت كاملا كنترل ماشين را از دست شما خارج ميسازد ....

بهترين مكان براي تمرين اين حركت لذت بخش يك محيط باز خاكيست ... حركت كنيد به سرعت

حداقل 50 كيلومتر در جاده خاكي برسيد ... فرمان بدهيد و پس از آن ترمز دستي را بكشيد

به محض اين كه ماشين به اندازه زاويه دلخواهتان چرخيد در همان حين فقط كافيست كه

فرمان را به جهت ليز خوردن ماشين بچرخانيد با اين كار ماشين بر روي هر چهار چرخ در يك جهت

دريفت ميكند ... پس از تمرين كافي شما ميتوانيد از اين حركت براي وارد شدن به پيچهاي تند

بخصوص در راليها استفاده كنيد . فراموش نكنيد كه در پيچها بايد زودتر از پيچ فرمان بدهيد تا

ليز خوردن ماشين شما را به خارج جاده نكشاند ... نوع لاستيكها و كمبر صفر داشتن هم

از نكات قابل توجه ميباشد .


*** خودروهایی که ترمز دستی ان ها به چرخ های جلو متصل می باشد ***

عرض شود كه در سرعت هاي بالا و سر پيچها براي تمام اتومبيلها امكان دريفت كردن وجود داره

و تكنيكهاي زيادي وجود داره كه بدون ترمز دستي هم ميشه اين كار رو انجام داد ... در واقع

چيزي كه باعث دريفت كردن ميشه بهم زدن تعادل عقب ماشين در ابتدا و سپس هماهنگ كردن

حركت جلوي ماشين در جهت ليز خوردن عقب اونه ... اين كار رو ميشه با انتقال وزن خودرو به

جلوي اون هم انجام داد كه باعث ليز خوردن عقبش ميشه ...

به اين ترتيب كه بعد از سرعت گرفتن قبل از دريفت با توجه به دور موتور يك يا دو دنده معكوس رو

جا ميزنيم ولي كلاچ رو نگه ميداريم بعد همزمان با چرخاندن ناگهاني فرمان كلاچ رو هم در همون

لحظه ول ميكنيم ( توجه كنيد در تكنيك E-BRAKE اول فرمون ميداديم و بعد دستي رو ميكشيديم

اما در اين تكنيك هر دو در يك لحظه انجام ميشن ) .... به اين ترتيب ناگهان وزن خودروي شما

به چرخهاي جلو منتقل شده و زمينه براي ليز خوردن خودرو ايجاد ميشه تا زماني كه خودرو

90 درجه ميچرخه ... حالا ما احتياج داريم كه وزن دوباره روي چهار چرخ تقسيم بشه و ماشين

در يك جهت ليز بخوره بنابراين فرمان رو در جهت ليز خوردن ماشين بر ميگردونيم و پدال گاز

رو فشار ميديم با اين كار ماشين دريفت ميكنه و در يك جهت ليز ميخوره ... نكته اينجاست كه

دايره گردش در اين تكنيك بزرگتر است و بايد مقداري دور تز از مركز پيچ اين عمل انجام شود .

شايد فكر كنيد كه چرا انتقال وزن به چرخهاي جلو از طريق ترمز دستي كه به چرخهاي جلو

متصل است صورت نگيرد ... اين روش نيز امكان پذير است و حتي ميتوانيد هنگام معكوس

كشيدن از ترمز دستي هم استفاده كنيد ولي بايد مراقب باشيد كه اينقدر محكم دستي را

نكشيد كه چرخهاي جلو قفل كنند و ضمنا همزماني فرمان دادن و معكوس كشيدن فراموش

نشود .


نویسنده : محمود بایندر


-- جمعه 10 آبان 1392, 1:49 pm --


نویسنده مطلب زیر : مسعود صادقی


قبل از اينكه قبل از همه چيز خواهشمند به نكات زير توجه كامل داشته باشيد:1- دريفت يك تكنيك است و بيشتر جنبه نمايشي دارد ( به غير از رالي هاي حرفه اي و برخي مسابقات ديگر)2- انجام دريفت به مهارت و تمرين فوق العاده اي نياز دارد.3- با هر اتومبيلي نبايد دريفت كرد ٫ بايد اتومبيلي مناسب در اختيار داشته باشيد و تجهيزات لازم روي اين اتومبيل نصب شده و تنظيمات و تغييراتي صورت گرفته باشد.4-بعد از رعايت همه موارد بالا توجه داشته باشيد كه دريفت به آن سادگي كه در فيلمها و يا پيست ديده ايد نيست و فقط به فقط بايد در داخل پيست و آن هم با رعايت تمام جوانب ايمني دريفت كرد. دريفت همان اندازه كه زيباست ميتواند تبديل به يك تجربه تلخ و بد شود.5- اگر شما تجربه ٫ مهارت و دانش لازم را نداريد و مطمئن نيستيد كه ميتوانيد اين كار را به درستي انجام دهيد از خير انجام يك دريفت تمام و كمال بگذريد چرا كه دريفت جزو تكنيكهاي پيشرفته اي است كه مهارت و تسلط زيادي مي طلبد.6-و نكته آخر ٫ اگر مطالب قبلي ( تاپيكهاي رانندگي فني و هندلينگ اتومبيل) را نخوانده ايد و يا سطح مهارت شما در حد مناسبي نيست توصيه ميكنم قبل از خواندن تاپيكهاي دريفت مطالب قبلي را به دقت مطالعه كنيد بخصوص اگر واقعا ميخواهيد در پيست به صورت حرفه اي شروع به تمرين و انجام دريفت كنيد. ابتدا مطالعه كنيد ٫ سپس مهارت لازم با با تمرين كسب كنيد و سپس سراغ تمرين دريفت برويد.


خواهشمند موارد بالا را رعايت كنيد و هيچ گاه ٫ تاكيدا هيچ گاه با اتومبيل استاندارد خود و آن هم در جايي به غير از پيست اقدام به دريفت نكنيد ٫ حتي در يك جاي مطمئن و خلوت ٫ كه به نظر من خطرناكتر است چرا كه در صورت بروز حادثه اي براي شما كسي به كمك شما نخواهد شتافت.

من چيزهايي رو كه بايد ميدونستيد رو گفتم و اميدوارم در پيست و با اتومبيل مناسبي بتوانيد به زيبايي دريفت كنيد و مهارتهاي رانندگي خود را افزايش دهيد و از انجام دريفت لذت ببريد.

در ضمن اگر شما در پيست رانندگي نمي كنيد و قصد دريفت هم نداريد خواندن اين مطالب از اين جهت ميتواند براي شما مفيد باشد كه بر اطلاعات شما مي افزايد. به نظر من يك راننده بايد همه چيز را بداند ولي لزومي ندارد كه هر آنچه را كه ميداند انجام دهد.


چگونگي دريفت


چگونه بايد شروع به دريفت كرد؟

آموختن دريفت يك كار ساده نيست. دريفت يكي از شكلهاي رانندگي است كه در اکثر رشته هاي اتومبيلراني از قبيل race ٫ rally و Off road و ... ميتوانيد آنرا ببينيد.تصوير كلي و مفهوم دريفت اين است :

درك اينكه اتومبيل چه رفتاري دارد و واداشتن اتومبيل به رفتاري كه دقيقا خواسته شما است.


در بسياري از كشور ها دريفت به صورت يك رشته اتومبيل راني در آمده است و رانندگان علاقه مند تحت تعليم افراد مجرب قرار ميگيرند و در پيستهاي مجهز و طراحي شده براي دريفت مسابقات دريفت انجام ميگيرد ٫ همچنين بسياري از مدارس اتومبيل راني آموزش دريفت نيز دارند و در اين مدارس نيز ابتدا رانندگان را از خطرات و احتمال حادثه در دريفت آگاه ميكنند و سپس بعد از گذراندن مراحل اوليه و كسب آمادگي ٫ تكنيكهاي دريفت را به رانندگان آموزش داده و شروع به تمرين ميكنند.


آماده شدن براي دريفت

به طور كلي 2 تكنيك اصلي براي دريفت وجود دارد.

تكنيكي كه مبناي انجام آن كلاج است (clutching technique) و اين روش در اتومبيلهاي ديفرانسيل عقب

(rear-wheel drive) كاربرد دارد.clutching technique را اينگونه ميتوان توصيف كرد:

در حال رسيدن به پيچ معمولا اتومبيل را در دنده 2 قرار ميدهند (و يا اگر اتومبيل در دنده بالاتري باشد 1 يا 2 دنده معكوس ميدهند) سپس دور موتور را درمحدوده 4000 تا 7000 ( بسته به اتومبيل) نگه ميدارند و با همين دور موتور ٫ اتومبيل را به شدت به داخل پيچ رانده و پدال كلاج را بصورت ناگهاني فشار داده و رها ميكنند كه اينكار باعث مي شود چرخهاي عقب دچار هرز گردي شده و چسبندگي خود را از دست بدهند.

براي ادامه دريفت در طول پيچ و يا پيچهاي بعدي بايد همچنان پدال گاز را فشار داد و گاز را تنظيم كرد ( بازي كردن با پدال گاز) و براي جلوگيري از spin شدن اتومبيل را با فرمان كنترل كرد ( بازي كردن با فرمان) . وقتي اتومبيل در اين حالت كنترل شد و راننده توانست كنترل اتومبيل را در دست داشته باشد ميتواند با يك حركت متناسب و كنترل روان فرمان ٫ مسير را تغيير دهد و پيچ بعدي را نيز با دريفت طي كند. در اينجا اگر سرعت كم باشد دريفت كوتاهتر خواهد بود و چون چرخها چسبندگي خود را دوباره كسب خواهند كرد ادامه حركت ميسر نخواهد بود.hand-brake technique :

چون در اتومبيلهاي ديفرانسيل جلو (front-wheel drive) بدين روش نمي توان چرخهاي عقب را به هرزگردي و از دست دادن چسبندگي واداشت ٫ بايد از تكنيك اصلي دوم براي دريفت استفاده كرد كه تكنيك ترمز دستي است (hand-brake technique).اين در حالي است كه در اتومبيل ديفرانسيل عقب با clutchingtechnique از قدرت و گشتاور اتومبيل براي انجام دريفتهاي متمادي استفاده ميشود و در hand brake technique آزادي عمل كمتر است.

در hand brake technique در حال رسيدن به پيچ ترمز دستي كشيده ميشود تا لاستيكها ناگهان چسبندگي خود را از دست بدهند. در اين روش گشتاور تاثير زيادي ندارد و تداوم حركت ( تداوم عدم چسبندگي) بسيار سخت تر است و طي كردن چند پيچ به شكل دريفت با روش hand brake technique بسيار دشوار است.

با اتومبيلهاي ديفرانسيل عقب ميتوان دريفتهاي طولاني انجام داد.


ولي در كل با انجام دريفت با يك اتومبيل ديفرانسيل جلو و يا ديفرانسيل عقب شما ميتوانيد مهارت رانندگي خود را به نمايش بگذاريد و آنها را افزايش دهيد و همچنين از انجام دريفت لذت ببريد.


تا اين قسمت توضيحاتي ارائه شد و شما با دريفت يك آشنايي كلي پيدا كرديد و مطمئنم اكنون در حال تجزيه و تحليل مطالب بالا هستيد و متوجه شده ايد كه دريفت را فقط بايد در پيست انجام داد و براي دريفت كردن بايد علاوه بر اينكه راننده مهارت بسيار بالايي داشته باشد به اتومبيلي با كنترل مناسب و همچنين ايمن نياز است ٫

چرا كه همه عوامل خطر موجود هستند : سرعت بالا ٫ بر هم زدن تعادل اتومبيل و عدم چسبندگي لاستيكها به عمد ٫ فشار زياد به موتور ٫ گيرباكس ٫ كلاج ٫ ترمزها و همچينين چرخها ٫ تعليق ٫ ديفرانسل ٫ اكسل و كلا تك تك قطعات اتومبيل.


پس نتيجه منطقي اين است : دريفت فقط بايد در پيست و با اتومبيلي مناسب و مجهز از لحاظ قطعات تيونينگ و تجهيزات ايمني انجام شود.


توجه داشته باشيد كه اتومبيل شما بهتر است Rollbar داشته باشد و اگر ميخواهيد تمرين دريفت كنيد و كاملا دريفت را بياموزيد حتما بايد Roll bar نصب كنيد تا در صورت چپ شدن اتومبيل به شما صدمه وارد نشود ٫ حتمن در اتومبيل خود كپسول آتش خاموش كن داشته باشيد ٫و در هنگام دريفت حتما كلاه ايمني بر سر داشته باشيد ٫ استفاده از كفشهاي رانندگي ٫ صندلي و كمربند مخصوص Race ٫ نيز به طور كلي براي رانندگي در پيست و بخصوص براي دريفت بسيار مفيد و لازم است.

بدين ترتيب ميتوانيد با خيالي آسوده و حداكثر ايمني در پيست دريفت كنيد.

توجه داشته باشيد كه مساله تنها با هندلينگ و تامين ايمني راننده ختم نميشود و اتومبيل شما از لحاظ فني نيز بايد توان دريفت و تحمل فشار دريفت را داشته باشد. مانند استفاده از صفحه كلاج ريسي ٫ تقويت شفتها و پلوس و تقويت اجزاي موتور تا اتومبيل شما در اثر دريفت دچار مشكل فني نشود. تقويت ترمزها و حداقل استفاده از لنت ترمزهاي ريسي بسيار مفيد است.

همچنين اتومبيل دريفت بايد گشتاور و قدرت موتور مناسبي داشته باشد تا بتوان به خوبي دريفت كرد ٫ بخصوص در اتومبيلهاي ديفرانسيل عقب كه براي دريفت نياز به گشتاور بيشتر است.


اتومبیل دریفت


تعليق Suspension


تصور كنيد يك اتومبيل ديفرانسيل عقب و استاندارد داريد و با اين اتومبيل اقدام به دريفت كرديد.

چه روي ميدهد؟ اتومبيل Body roll دارد كه هر چه قدر بيشتر باشد بدتر است و هنگام دريفت بدنه اتومبيل به يك طرف ميخوابد و مشكلاتي از اين دست روي ميدهد كه براي دريفت اصلا خوب نيستند.Body roll (بازي بدنه اتومبيل) بايد بسيار كم باشد و بدنه اتومبيل به يك سمت نخوابد. هر چه Suspension اتومبيل سفتتر باشد ٫ در هنگام دريفت راننده كنترل بيشتري بر اتومبيل خواهد داشت.باز هم به اتومبيل استانداردمان بر ميگريدم ٫ در حال دريفت هستيد و اقدام به تغيير مسير دريفت به راست ميكنيد.( پيچ به چپ را با دريفت طي كرده ايد و حال ميخواهيد در پيچ بعدي كه به راست است دريفت را ادامه دهيد)

چه اتفاقي مي افتد؟ تقريبا همه وزن اتومبيل به سمت چپ منتقل ميشود و يعني بار وزني اتومبيل بر روي چرخ چپ عقب است و اين لاستيك چسبندگي بيشتري از لاستيك راست عقب دارد ( كه چسبندگي بسيار كمتري دارد). كنترل اتومبيل بسيار سخت ميشود ٫ حركتي كه شما انجام داده ايد اصلا زيبا نيست ٫ سپس زماني كه اقدام به اتمام دريفت ميكنيد وزن اتومبيل به يكباره به سمت ديگر منتقل ميشود و اتمام دريفت به شكلي روان و كنترل شده بسيار سخت ميشود.

در بسياري از موارد نمي توان جلوي Spin را گرفت چرا كه فرمان عكس براي كنترل دريفت كافي نيست.

به طور كلي از لحاظ رانندگي به نظر ميرسد با اتومبيل خود در حال جنگ و جدال هستيد و تنها نتيجه اينكار صدمه به لاستيكها و اتومبيل و همچنين شتافتن به صوري خطر حادثه است.حل اين مشكلات نيازمند چيست؟ كمك فنرها و فنر هاي (فنر لول) سفتتر و كوتاهتر كه بهتر است با نوع ريسي عوض كنيد ٫ نصب ميل تعادل و يا همان sway bars ٫ نصب استرس بار و در صورت امكان camber kit.

كه با استفاده از اين قطعات و انجام تنظيمات مناسبي مشكلات تا حد زيادي رفع خواهند شد و دريفت كردن بسيار آسانتر ٫ زيباتر و لذت بخش تر خواهد بود. به ياد داشته باشيد كه هر چه تعليق را سفتتر تنظيم كنيد براي دريفت بهتر خواهد بود.


كمك فنر و فنرها Shocks andSprings


اولين مرحله كار به شمار ميرود.شما ميتوانيد ابتدا sway bar ( ميل تعادل) را نصب كنيد ولي كمك فنرها و فنرها مهمتر هستند. انواع مختلفي از قطعات مانند كيتها و پكيجهاي كمك فنر و فنر لول (shocks and spring packages) و همچنين coilovers و .... موجود هستند ولي شما بايد در انتخاب دقت كنيد ٫ بدون شك Coilovers بهترين انتخاب است ولي بيشتر از پكيجها استفاده ميشود.

ابتدا بايد به دقت تحقيق و جستجو كرد ٫ همه فنرهاي با ساير ماركها كمك فنر Fit نميشوند. همچنين نبايد تعليق اتومبيل خود را به حالت اسپورتي تنظيم كنيد چرا كه به طور اساسي در اتومبيلهاي اسپورتي هدف رواني و نرمي رانندگي و يك مقدار سفتي مناسب با شرايط خياباني است ٫ به همين دليل تنها ميتوانند مناسب streetracing و Drag باشند.براي دريفت٫ اتومبيل شما نياز به تعليقي به شكل Race دارد ( racestyle suspension).با انجام اين تغييرات و تنظيمات اتومبيل شما براي رانندگي روزانه و شهري راحتي مناسبي نخواهد داشت ولي براي دريفت و همچنين ريس بسيار مناسب خواهد بود ( بعلاوه هندلينگ بسيار خوبي خواهد داشت)

برخي از كيتهاي خوب و مشهور تعليق عبارتند از Tanabe, Tein, ***, Kgmm و ...

حال با setup خوب تعليق ٫ هنگام دريفت وزن اتومبيل به شدت به يك سمت اتومبيل منتقل نميشود ٫ شروع به دريفت ٫ كنترل دريفت و اتمام آن بسيار آسان و زيباتر مي شود.

اگر بودجه شما كم است و يا نمي خواهيد پول زيادي خرج كنيد ميتوانيد تنها از فنر لول ريسي و سفت استفاده كنيد ٫ در اينصورت شما ميتوانيد كمك فنرها را به حال خود رها كنيد ولي بهتر است با انجام يكسري تنظيمات و دست كاري ها ٫ كمك فنرهاي استاندارد را سفتر كنيد.

بريدن و يا حرارت دادن فنرها را به هيچ وجه توصيه نميكنم ٫ بخصوص براي اتومبيلي كه ميخواهيد با آن دريفت كنيد.

ميل تعادل و استرس بار Sway Bars andStrut Tower Bars


Sway bars ( ميل تعادل) و strut tower bars ( كه در ايران به استرس بار stress bar معروف است) قطعاتي هستند كه با نصب آنها تعليق اتومبيل به نحو بسيار خوبي تنظيم ميشود و تاثير قابل ملاحظه اي در ايجاد تعادل اتومبيل خواهند داشت.

با نصب اين قطعات بازي شاسي و بدنه به حداقل ميرسيد و در نتيجه تعليق اتومبيل شما سفتتر خواهد بود. هر چه body roll كمتر باشد انتقال وزن كاهش ميابد و بهتر ميتوانيد دريفت كنيد.

اگر شما در اين مرحله نيز خواهان مخارج كمي هستيد ميتوانيد فقط از استرس بار جلو و عقب استفاده كنيد ٫ اگر هم استرس بار جلو نصب نكرديد حتما از استرس بار عقب استفاده كنيد ٫‌اينكار تاثير بسيار خوبي در هندلينگ اتومبيل و دريفت دارد.


Camber Kits

بهتر است چرخهاي اتومبيل مقداري كمبر منفي داشته باشند ( كمبر منفي يعني قسمت بالاي چرخها به طرف داخل باشد) تا در هنگام دريفت و پيچيدن ٫ سطح تماس لاستيكها (tires contact patch) با سطح زمين صاف و برزگتر باشد.

با استفاده از كيت كمبر و ايجاد چند درجه كمبر منفي پايداري اتومبيل بيشتر ميشود.

البته در setup اتومبيلهاي مخصوص دريفت به چرخاي جلو كمبر منفي ميدهند ( كه حدودا بين 1 تا 3 درجه منفي است) و يك مقداري جزئي كمبر مثبت به چرخهاي عقب ميدهند ( بار Oversteer اسانتر) و يا كمبر چرخهاي عقب را صفر ميكنند تا راحت تر بتوان اتومبيل را Oversteer كرد و دريفتهاي زيباتري انجام داد.

با ايجاد كمبر منفي در چرخها ٫ فرمان پذيري اتومبيل بيشتر مي شود و ميتوان آسانتر و زيباتر دريفت كرد و كنترل دريفت نيز زيباتر صورت ميگيرد ٫ ولي به طور كلي حتما لازم نيست چرخهاي اتومبيل شما زاويه كمبر داشته باشند ولي داشتن كمبر منفي براي دريفت و هندلينگ اتومبيل بسيار خوب است.


کمبر منفی چرخهای جلو

کمبر مثبت چرخهای عقب


يا همان Limited SlipDifferential


كه فقط براي تكميل مطلب به اين مورد نيز اشاره ميكنم.

كليد كنترل دريفت LSD است و بدون اين قطعه دنيا براي دريفت كارها تبديل به كابوس مي شد. چرا كه نگه داشتن اتومبيل در حالت دريفت و انجام دريفتهاي با شكوه بدون LSD تقريبا غير ممكن است.LSD اين امكان را ميدهد كه چرخهاي عقب با هم حركت كنند و بدين ترتيب ميتوان به زيبايي دريفت كرد و پيچ ها را پشت سر هم با دريفت طي كرد.

جزو قطعات لازم و حياتي نيست ولي براي دريفت كارهاي فوق حرفه اي و در مسابقات دريفت يكي از قطعات حياتي است. حتي اگر اتومبيل شما مجهز به LSD باشد متاسفانه در ايران پيستي نداريم كه بتوان از LSD بهره خوبي گرفت.


اصطلاحات دريف


Chicane :

يك پيچ S شكل چپ و راست ٫ نسبتا سريع كه معمولا قبل از مسير مستقيم و گاهي در انتهاي آن تعبيه ميشود تا رانندگان مجبور به كاهش سرعت شوند.

Choku-Dori و Chaku-Dari:

يك اصطلاح آمريكايي.دريفتي كه در مسير مستقيم انجام ميشود و به نامهاي تكنيك Swaying Drift و Manji نيز ناميده ميشود و در حقيقت يك sliding drift طولاني در منطقه ترمز (braking zone) است.Countersteer :

استفاده از فرمان براي ايجاد تعادل و ادامه حالت oversteer.وقتي اتومبيل شروع به oversteer ميكند فرمان در جهت مخالف پيچ چرخانده ميشود. ( فرمان عكس)D1 :

يا D1 Grand Prix مسابقه حرفه اي دريفت ژاپن All Japan Professionaldrifting competittion كه در نقاط بسياري از ژاپن انجام مي گيرد و داور مسابقات Keiichi Tsuchiya است. و از سال 2003 و يا 2002 وارد آمريكا نيز شد.Donut :

يك حركت نمايشي . چرخاندن چرخهاي عقب حول چرخهاي جلو ٫ به صورت متناوب و معمولا بصورت در جا ٫ ميتوان اتومبيل را آنقدر چرخاند تا لاستيكها بسوزند و تبديل به پودر و دود شوند.Drift :

سر دادن اتومبيل با پهلو ٫ در نتيجه يك حالت oversteer و در حالتي فراتر از محدوده ليميتهاي اتومبيل و چسبندگي لاستيكها.

Drift King

:

سلطان دريفت يا آقاي دريفت. راننده ژاپني Keiichi Tsuchiya و يك افسانه زنده ٫ افراد ديگري نيز اين ادعا را دارند ولي بدون شك اين راننده سلطان دريفت است.Drift Run :

به اتومبيلهاي مخصوص دريفت گفته ميشود.(E-Braking (hand braking / side braking :

استفاده از ترمز دستي براي انجام دريفت. چون ترمز دستي چرخهاي عقب را قفل ميكند براي انجام دريفت وسيله مناسبي است.Exhibition Drift :

هنگام دريفت هدف حداقل كاهش سرعت با حداكثر oversteer است.در مسابقات دريفت زمان و سرعت ملاك امتياز دهي نيست و راننده اي موفق تر است كه دريفتي تمام و كمال را با سرعت مناسبي انجام دهد و در هنگام دريفت حداقل كاهش سرعت را داشته باشد. در دريفتهاي نمايشي روشي به نام one hand drifting ( دريفت با يك دست) وجود دارد كه راننده سعي ميكند در هنگام دريفت در اتومبيل را باز كند و يا دست خود را از اتومبيل بيرون آورد ( و باي باي كند (-:GTS :

Grand Touring Sport و يا عبارتي مشابه . نام كد معمول بسياري از اتومبيلهاي اسپورتي ٫ ولي در دنياي دريفت معمولا منظور 1984-1987 Toyota CorollaGTS است ( اتومبيل ديفرانسيل عقب ٫ مجهز به LSD و موتور DOHC 4-AGE)Heel-Toe Shifting :

يكي از تكنيكهاي دريفت كه هنگام كلاج گرفتن با پاي چپ ٫ با پنچه پاي راست ترمز و با پاشنه پاي راست گاز ميدهند تا دور موتور قبل از دنده معكوس دادن بالا برود. ( اين كار سبب ميشود به نرمي دنده معكوس داده شود و اتومبيل دچار ضربه و تكان نشود)(Limited Slip Differential (LSD :

اين نوع ديفرانسيل قدرت را به چرخي منتقل ميكند كه بيشترين چسبندگي را دارد.( امكان ميدهد چرخهاي متحرك به صورت همزمان قفل شوند و يا هرزگزدي كنند)Off-Camber :

شيب پيچ از خارج به داخلOversteer :

سر خوردن قسمت عقب اتومبيل. چرخيدن عقب اتومبيل در هنگام پيچيدن.با نگه داشتن اتومبيل در لبه مرز اسپين شدن و Oversteer بيش از حد ٫ دريفت به زيبايي انجام ميشودPowerslide :

اصطلاح آمريكايي دريفت. استفاده مفرط از قدرت اتومبيل براي كاهش چسبندگي لاستيكها و انجام دريفت.Understeer :

عدم چسبندگي لاستيكها جلو ٫ به علت سرعت بيش از حد نسبت به زاويه پيچ كه سبب سر خوردن اتومبيل به خارج پيچ ميشود.( اقدام به طي كردن پيچ با سرعتي بيش از حد و بگونه اي كه نتوان اتومبيل را كنترل كرد ٫ اصلا خوب و لذت بخش نيست)U-Turn :

يك پيچ تيز 180 درجه اي به شكل U كه معمولا در انتهاي 400 متر قرار ميگيرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر